קטגוריות

  פעולות

  בחרו סוג מטבע

Suport dedicat PlusIM T120
214,20 EUR שנתי
Acest pachet reprezinta suportul tehnic dedicat pentru progamul de devize Invest Manager PLUS. Timpul de interventie este de maxim 120 de minute.

  קטגוריות

  פעולות

  בחרו סוג מטבע